voorwaarde hulpverleningsaanvraag


Om een de dienstverlening goed te laten verlopen. Ontkomen wij er helaas niet aan om een aantal voorwaarden te stellen aan organisatie die een aanvraag voor inzet van onze vrijwilligers doet.

1.
Aanvragen voor EHBO assistentie dienen uiterlijk 8 weken voor het betreffende
evenement ingediend te zijn bij de EHBO vereniging. 

2.
De kosten zijn afhankelijk van het evenement.

3.
Bij een buitenactiviteit wordt in overleg met de aanvrager een geschikte behandelruimte verzorgt of aangewezen.

4.
Indien een slachtoffer naar een dokter of ziekenhuis moet worden vervoerd, dan dient dit door de organisatie te gebeuren. Eventueel kan in overleg met de EHBO van deze regel worden afgeweken. Het besluit om een eventuele ambulance te bellen word door de EHBO genomen en uitgevoerd.

5.
De organiserende vereniging en/of instantie zal de aanwezige hulpverleners, per dagdeel voorzien van een natje en droogje. De kosten hiervan zijn voor rekening van de organiserende vereniging en/of instantie.

6.
Klachten of eventuele opmerkingen over de hulpverlening graag zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de daadwerkelijke inzet) melden via het evaluatie formulier op www.ehbonop.nl .

7.
De factuur voor het desbetreffende evenement dient binnen 30 dagen na het evenement voldaan te zijn.

8.
Wij behouden ons het recht om een inzet te weigeren indien deze niet voldoet aan de grondbeginselen van de EHBO