privacy beleid


Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Noordoostpolder verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KNV EHBO afdeling Noordoostpolder via het ledenadministratiesysteem DLA van de KNV EHBO. Het privacystatement is terug te vinden op www.koninklijke-ehbo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen, of verleende diensten
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuwe cursussen en data van herhalingslessen
 • Om diensten bij u te kunnen leveren

Inschrijfformulieren en Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.ehbonop.nl of per schriftelijke inschrijving. De gegevens worden die via een webformulier verzameld worden. Worden in een beveiligde database op de webserver bewaard. Schriftelijke verzamelde gegevens worden bewaard door de voorzitter.

De voorzitter en penningmeester hebben enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in de DLA en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van de afdeling verwijderd. Schriftelijke inschrijfformulieren worden vernietigd. Voor de DLA: zie het privacystatement op www.koninklijke-ehbo.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ehbonop@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

(hard-copy) presentielijsten

Bij iedere lesavond is er een fysieke lijst met namen van deelnemers. Deze presentielijsten zijn inzichtelijk voor de voorzitter, instructeur en mede cursisten die deze avond aanwezig zij en worden na in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen afgeschermd digitaal bewaard door de voorzitter om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

Omgang met beeldmateriaal (foto’s, video) van leden

Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken.

Gezondheidsformulieren en/of registratie van bijzondere persoonsgegevens

KNV EHBO afdeling Noordoostpolder geeft nooit persoonsgegevens en/of gezondheid gegevens door aan evenementen of andere organisaties. Gezondheidsformulieren die ingevuld worden bij een evenementen worden na afloop afgesloten opgeslagen. Deze registratie is enkel voor latere ondersteuning van een slachtoffer of onderzoeken van politie/justitie. De gezondheid formulieren worden na een periode van een jaar vernietigd.

Communicatie over privacybeleid

Het privacybeleid van KNV EHBO afdeling Noordoostpolder is terug te vinden via www.ehbonop.nl en op te vragen via het secretariaat op ehbonop@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via ehbonop@gmail.com KNV EHBO afdeling Noordoostpolder heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Al onze mail zal via TLS verlopen (voorheen SSL) om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze afdeling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNV EHBO afdeling Noordoostpolder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van oude leden worden vanaf moment van uitschrijving een maximum van 2 jaar bewaard. Hiermee kan de afdeling gemakkelijk de gegevens van oud-leden terug vinden indien zij zicht kort na uitschrijven opnieuw inscrhijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op www.ehbonop.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert KNV EHBO afdeling Noordoostpolder binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via ehbonop@gmail.com