Eerste hulp bij drank en drugs


Iedereen houdt van een feestje. Hier hoort vaak een drankje bij. Er wordt regelmatig ook veel gedronken en ook kan het zijn dat er verdovende middelen gebruikt worden. Daar kunnen risico’s aan vastzitten. Bij de cursus drank en drugs leert u het gebruik van deze middelen herkennen en welke invloeden deze hebben op de gebruiker. Natuurlijk leert u ook hoe u hier het best mee om kan gaan tijden het verlenen van eerste hulp.

* Dit is een aanvullende module en is alleen te volgen nadat u een basis EHBO-diploma gehaald heeft.

**Deze module wordt aangeboden aan de leden van de hulpverlenersgroep die diensten draaien bij feesten en evenementen waar alcohol geschonken wordt (en er mogelijk drugs gebruikt kan worden).